विश्लेषण  वा    भाषा:

लागि उपनाम Vanni

नाम Vanni केटाहरू लागि लागि साधारण उपनाम।

Vanni नाम diminutives

सम्भव उपनाम लागि जर्ज नाम Vanni को सूची।

तपाईंको नाम र थर विश्लेषण। यसलाई निःशुल्क छ!

वा
तिम्रो नाम:
तपाईंको थर:
विश्लेषण प्राप्त

पहिलो नाम बारेमा थप Vanni

Vanni नाम को अर्थ

Vanni अर्थ के हो? नाम Vanni को अर्थ।

 

Vanni पहिलो नाम को मूल

जहाँ नाम Vanni देखि आयो? नाम Vanni को मूल।

 

Vanni नाम परिभाषा

अन्य भाषाहरू, हिज्जे र उच्चारण भिन्न, नाम को महिला र पुरुष भिन्न यो नाम Vanni।

 

लागि उपनाम Vanni

Vanni diminutive नाम। नाम लागि उपनाम Vanni।

 

जन अन्य Vanni

सिक्न कसरी नाम Vanni अर्को देशमा अर्को भाषामा नाम पारस्परिक रहेको छ।

 

Vanni थर अनुकूलता

Vanni अनुकूलता थर संग परीक्षण।

 

Vanni अन्य नाम अनुकूलता

Vanni अनुकूलता अन्य नाम संग परीक्षण।