विश्लेषण  वा    भाषा:

Skender नाम परिभाषा

Skender नाम परिभाषा: अन्य भाषामा, हिज्जे र उच्चारण भिन्न, नाम Skender को महिला र पुरुष भिन्न यो नाम।

परिभाषित Skender

छोटो फारम Aleksander

Skender बालक नाम हो?

हो, नाम Skender पुरुष लिङ्ग छ।

जहाँ नाम Skender देखि आउँछ?

नाम Skender सबैभन्दा सामान्य अल्बेनियन्।

नाम लागि समान नाम Skender

तपाईंको नाम र थर विश्लेषण। यसलाई निःशुल्क छ!

वा
तिम्रो नाम:
तपाईंको थर:
विश्लेषण प्राप्त

पहिलो नाम बारेमा थप Skender

Skender नाम को अर्थ

Skender अर्थ के हो? नाम Skender को अर्थ।

 

Skender पहिलो नाम को मूल

जहाँ नाम Skender देखि आयो? नाम Skender को मूल।

 

Skender नाम परिभाषा

अन्य भाषाहरू, हिज्जे र उच्चारण भिन्न, नाम को महिला र पुरुष भिन्न यो नाम Skender।

 

जन अन्य Skender

सिक्न कसरी नाम Skender अर्को देशमा अर्को भाषामा नाम पारस्परिक रहेको छ।

 

Skender थर अनुकूलता

Skender अनुकूलता थर संग परीक्षण।

 

Skender अन्य नाम अनुकूलता

Skender अनुकूलता अन्य नाम संग परीक्षण।

 

नाम थर सूची Skender

नाम थर सूची Skender