विश्लेषण  वा    भाषा:

Margot नाम को मूल

नाम Margot को मूल। नाम जर्ज विभिन्न देशहरूमा र Margot को मूल को इतिहास।

नाम को मूल Margot

Margarites >

प्राचीन ग्रीक (शब्द)

Margarita >

लेट रोमन

Marguerite >

फ्रान्सेली

Margot >

फ्रान्सेली (छोटो फारम)

नाम को पूर्ण रूख Margot

Margarites >

प्राचीन ग्रीक (शब्द)

 
 
Margalit >

हिब्रू

 
 
 
Margalita >

हिब्रू

 
 
Margarita >

लेट रोमन

 
 
 
Maarit >

फिनिस

 
 
 
Maighread >

स्कटिश

 
 
 
Mairéad >

आइरिस

 
 
 
Mairead >

स्कटिश

 
 
 
 
Maisie >

स्कटिश (diminutival)

 
 
 
 
 
Mysie >

स्कटिश

 
 
 
Małgorzata >

पोलिस

 
 
 
 
Gosia >

पोलिस (diminutival)

 
 
 
 
Małgosia >

पोलिस (diminutival)

 
 
 
 
Marzena >

पोलिस (diminutival)

 
 
 
Maret >

इस्टोनियाली

 
 
 
Margaid >

मानद्वीप

 
 
 
Margareeta >

फिनिस (दुर्लभ)

 
 
 
 
Reeta >

फिनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
Reetta >

फिनिस (छोटो फारम)

 
 
 
Margaret >

अंग्रेजी

 
 
 
 
Madge >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
Midge >

अंग्रेजी (दुर्लभ)

 
 
 
 
Mae >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
Maggie >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
मामी >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
Mayme >

अंग्रेजी

 
 
 
 
Margaretta >

अंग्रेजी

 
 
 
 
मार्ज >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
Margie >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
सक्छ >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
Meg >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
Megan >

वेल्श (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Megan >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Maegan >

अंग्रेजी (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Maeghan >

अंग्रेजी (दुर्लभ)

 
 
 
 
 
 
 
Meagan >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Meaghan >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Meghan >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
पेग >

अंग्रेजी

 
 
 
 
Meggy >

मध्ययुगीन अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
Peggie >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
Peggy >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Paaie >

मानद्वीप

 
 
 
 
 
 
Peigi >

स्कटिश

 
 
 
 
Murgatroyd >

अंग्रेजी (थर)

 
 
 
Margaréta >

HUNGARIAn

 
 
 
 
Gréta >

HUNGARIAn (diminutival)

 
 
 
Margareta >

जर्मन

 
 
 
 
Greta >

जर्मन (छोटो फारम)

 
 
 
 
Gretchen >

जर्मन (diminutival)

 
 
 
 
 
Gretchen >

अंग्रेजी

 
 
 
 
Grete >

जर्मन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Gretel >

जर्मन (diminutival)

 
 
 
 
Meta >

जर्मन (diminutival)

 
 
 
Margareta >

स्विडिश

 
 
 
 
Greta >

स्विडिश (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Greta >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Gretta >

अंग्रेजी

 
 
 
 
मार्ता >

स्विडिश (छोटो फारम)

 
 
 
 
Meta >

स्विडिश (diminutival)

 
 
 
Margareta >

नर्वेजियन

 
 
 
 
Meta >

नर्वेजियन (diminutival)

 
 
 
Margareta >

डेनिस

 
 
 
 
Meta >

डेनिस (diminutival)

 
 
 
Margareta >

रोमानियाली

 
 
 
Margareta >

स्लोवेनियाई

 
 
 
Margareta >

डच

 
 
 
Margareta >

फिनिस

 
 
 
 
Reeta >

फिनिस (छोटो फारम),

 
 
 
 
Reetta >

फिनिस (छोटो फारम),

 
 
 
Margareta >

क्रोएसियाली

 
 
 
Margarete >

जर्मन

 
 
 
Margaretha >

डच

 
 
 
 
Retha >

अफ्रिकी (छोटो फारम)

 
 
 
Margaretha >

जर्मन

 
 
 
 
Retha >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
Margarethe >

जर्मन

 
 
 
 
Grete >

जर्मन (छोटो फारम),

 
 
 
 
 
Gretel >

जर्मन (diminutival),

 
 
 
 
Meta >

जर्मन (diminutival),

 
 
 
Margarethe >

डेनिस

 
 
 
 
Grete >

डेनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
Grethe >

डेनिस (छोटो फारम)

 
 
 
Margarida >

पोर्चुगिज

 
 
 
Margarida >

गलिसियन्

 
 
 
Margarida >

Catalan

 
 
 
Margarida >

ओसीटान

 
 
 
Margarit >

आर्मेनियाली

 
 
 
 
Margarid >

आर्मेनियाली (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
Margarita >

स्पेनी

 
 
 
 
रीता >

स्पेनी (छोटो फारम)

 
 
 
Margarita >

रूसी

 
 
 
Margarita >

बुल्गेरियन

 
 
 
Margarita >

लिथुआनियन

 
 
 
Marged >

वेल्श

 
 
 
 
Mared >

वेल्श (छोटो फारम)

 
 
 
Margery >

अंग्रेजी

 
 
 
 
मार्ज >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
Margie >

अंग्रेजी (diminutival),

 
 
 
 
Marjorie >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
Jorie >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
मार्ज >

अंग्रेजी (छोटो फारम),

 
 
 
 
 
Marje >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Marsaili >

स्कटिश

 
 
 
 
Marjory >

अंग्रेजी

 
 
 
Margherita >

इटालियन

 
 
 
 
रीता >

इटालियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
रीता >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
रीता >

स्विडिश

 
 
 
 
 
रीता >

नर्वेजियन

 
 
 
 
 
रीता >

डेनिस

 
 
 
 
 
रीता >

जर्मन

 
 
 
 
 
रीता >

HUNGARIAn

 
 
 
 
 
रीता >

पोर्चुगिज

 
 
 
Margit >

HUNGARIAn

 
 
 
Margit >

डेनिस

 
 
 
Margit >

स्विडिश

 
 
 
 
Marit >

स्विडिश

 
 
 
 
 
Merit >

स्विडिश

 
 
 
 
Marita >

स्विडिश

 
 
 
Margit >

नर्वेजियन

 
 
 
 
Marit >

नर्वेजियन

 
 
 
 
Marita >

नर्वेजियन

 
 
 
Margit >

इस्टोनियाली

 
 
 
Margita >

HUNGARIAn

 
 
 
Margita >

स्लोभाक

 
 
 
Margreet >

Limburgish

 
 
 
 
अभिवादन >

Limburgish (छोटो फारम)

 
 
 
Margrét >

आइसल्यान्डिक

 
 
 
 
Gréta >

आइसल्यान्डिक (diminutival)

 
 
 
Margrete >

नर्वेजियन

 
 
 
 
Grete >

नर्वेजियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
Mette >

नर्वेजियन (diminutival)

 
 
 
Margrethe >

डेनिस

 
 
 
 
Grete >

डेनिस (छोटो फारम),

 
 
 
 
Grethe >

डेनिस (छोटो फारम),

 
 
 
 
Merete >

डेनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
Mette >

डेनिस (diminutival)

 
 
 
Margrethe >

नर्वेजियन

 
 
 
 
Grete >

नर्वेजियन (छोटो फारम),

 
 
 
 
Grethe >

नर्वेजियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
Mette >

नर्वेजियन (diminutival),

 
 
 
Margriet >

डच

 
 
 
 
अभिवादन >

डच (छोटो फारम)

 
 
 
 
Greetje >

डच (diminutival)

 
 
 
 
Griet >

डच (छोटो फारम)

 
 
 
 
Margreet >

डच

 
 
 
Margrit >

जर्मन

 
 
 
Marguerite >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
Margot >

फ्रान्सेली (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
मारगौक्स >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
Margo >

अंग्रेजी

 
 
 
Marjeta >

स्लोवेनियाई

 
 
 
Markéta >

चेक

 
 
 
Markéta >

स्लोभाक

 
 
 
Marketta >

फिनिस

 
 
 
Mererid >

वेल्श

तपाईंको नाम र थर विश्लेषण। यसलाई निःशुल्क छ!

वा
तिम्रो नाम:
तपाईंको थर:
विश्लेषण प्राप्त

पहिलो नाम बारेमा थप Margot

Margot नाम को अर्थ

Margot अर्थ के हो? नाम Margot को अर्थ।

 

Margot पहिलो नाम को मूल

जहाँ नाम Margot देखि आयो? नाम Margot को मूल।

 

Margot नाम परिभाषा

अन्य भाषाहरू, हिज्जे र उच्चारण भिन्न, नाम को महिला र पुरुष भिन्न यो नाम Margot।

 

जन अन्य Margot

सिक्न कसरी नाम Margot अर्को देशमा अर्को भाषामा नाम पारस्परिक रहेको छ।

 

कसरी उच्चारण Margot

तपाईं कसरी उच्चारण Margot? उच्चारण गर्न विभिन्न तरिका Margot। को उच्चारण Margot

 

Margot थर अनुकूलता

Margot अनुकूलता थर संग परीक्षण।

 

Margot अन्य नाम अनुकूलता

Margot अनुकूलता अन्य नाम संग परीक्षण।

 

नाम थर सूची Margot

नाम थर सूची Margot