विश्लेषण  वा    भाषा:

Lagina नाम को मूल

नाम Lagina को मूल। नाम जर्ज विभिन्न देशहरूमा र Lagina को मूल को इतिहास।

नाम को मूल Lagina, तरिका 1

Eu + Genes >

प्राचीन ग्रीकप्राचीन ग्रीक (तत्व)(तत्व)

Eugenios >

प्राचीन ग्रीक (using तत्व)

Eugeneia >

प्राचीन ग्रीक

Eugenia >

प्राचीन ग्रीक (ल्याटिनized)

Eugenia >

अंग्रेजी

Gina >

अंग्रेजी (diminutival)

Lagina >

अफ्रिकन अमेरिकन (दुर्लभ) (विस्तार)

नाम को मूल Lagina, तरिका 2

Ge + Ergon >

प्राचीन ग्रीकप्राचीन ग्रीक (तत्व)(तत्व)

Georgios >

प्राचीन ग्रीक (using तत्व)

Georgius >

प्राचीन ग्रीक (ल्याटिनized)

जर्ज >

अंग्रेजी

Georgina >

अंग्रेजी

Gina >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

Lagina >

अफ्रिकन अमेरिकन (दुर्लभ) (विस्तार)

नाम को मूल Lagina, तरिका 3

Regina >

लेट रोमन

Regina >

अंग्रेजी

Gina >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

Lagina >

अफ्रिकन अमेरिकन (दुर्लभ) (विस्तार)

नाम को मूल Lagina, तरिका 4

Verginius >

प्राचीन रोमन

Verginia >

प्राचीन रोमन

भर्जिनिया >

अंग्रेजी

Gina >

अंग्रेजी (diminutival)

Lagina >

अफ्रिकन अमेरिकन (दुर्लभ) (विस्तार)

नाम को पूर्ण रूख Lagina, तरिका 1

Eu + Genes >

प्राचीन ग्रीकप्राचीन ग्रीक (तत्व)(तत्व)

 
 
Eugenios >

प्राचीन ग्रीक (using तत्व)

 
 
 
Eugen >

क्रोएसियाली

 
 
 
Eugeneia >

प्राचीन ग्रीक

 
 
 
 
Eugenia >

प्राचीन ग्रीक (ल्याटिनized)

 
 
 
 
 
Eugênia >

पोर्चुगिज

 
 
 
 
 
Eugenia >

इटालियन

 
 
 
 
 
Eugenia >

स्पेनी

 
 
 
 
 
Eugenia >

रोमानियाली

 
 
 
 
 
Eugenia >

पोलिस

 
 
 
 
 
Eugenia >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
जिन्न >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Gina >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Geena को >

अंग्रेजी (दुर्लभ)

 
 
 
 
 
 
 
Gena >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Lagina >

अफ्रिकन अमेरिकन (दुर्लभ) (विस्तार)

 
 
 
 
 
Eugénie >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
Eukene >

बास्क

 
 
 
 
 
Uxía >

गलिसियन्

 
 
 
 
Evgenia >

ग्रीक

 
 
 
 
Evgenija >

म्यासेडोनियन

 
 
 
 
Evgeniya >

बुल्गेरियन

 
 
 
 
 
Evgenia >

बुल्गेरियन (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
 
Zhenya >

बुल्गेरियन (diminutival)

 
 
 
 
Yevgeniya >

रूसी

 
 
 
 
 
Evgenia >

रूसी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
 
Evgeniya >

रूसी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
 
Jevgēņija >

लातवियाई

 
 
 
 
 
Jevgeņija >

लातवियाई

 
 
 
 
 
Zhenya >

रूसी (diminutival)

 
 
 
 
Yevheniya >

युक्रेनी

 
 
 
Eugenius >

प्राचीन ग्रीक (ल्याटिनized)

 
 
 
 
Eižens >

लातवियाई

 
 
 
 
Eógan >

पुरातन आइरिस

 
 
 
 
 
Eógan >

आइरिस पौराणिक कथाहरु

 
 
 
 
 
 
Eoghan >

आइरिस पौराणिक कथाहरु

 
 
 
 
 
Eoghan >

आइरिस

 
 
 
 
 
 
म्याक eoghain >

आइरिस (थर)

 
 
 
 
 
 
 
Mccune >

आइरिस (थर)

 
 
 
 
 
 
 
Mckowen >

आइरिस (थर)

 
 
 
 
 
 
Owen >

आइरिस

 
 
 
 
 
Eoghan >

स्कटिश

 
 
 
 
 
 
Euan >

स्कटिश

 
 
 
 
 
 
Ewan >

स्कटिश

 
 
 
 
 
 
Ewen >

स्कटिश

 
 
 
 
 
 
म्याक eoghain >

स्कटिश (थर)

 
 
 
 
 
 
 
Mcewan >

स्कटिश (थर)

 
 
 
 
 
Tyrone >

आइरिस (ठाउँ को नाम)

 
 
 
 
 
 
Tyrone >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Taryn >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Ty >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
 
Tyrese >

अफ्रिकन अमेरिकन (Modern) (ध्वनि प्रभावित)

 
 
 
 
 
 
 
Tyron >

अंग्रेजी

 
 
 
 
Eugen >

जर्मन

 
 
 
 
Eugen >

रोमानियाली

 
 
 
 
Eugen >

चेक

 
 
 
 
Eugen >

स्लोभाक

 
 
 
 
Eugène >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
Eugene >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
Gene >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
Eugenijus >

लिथुआनियन

 
 
 
 
Eugênio >

पोर्चुगिज

 
 
 
 
Eugenio >

इटालियन

 
 
 
 
Eugenio >

स्पेनी

 
 
 
 
Eugeniusz >

पोलिस

 
 
 
 
Evžen >

चेक

 
 
 
 
Jenő >

HUNGARIAn

 
 
 
 
 
Jenci >

HUNGARIAn (diminutival)

 
 
 
 
Owain >

वेल्श पौराणिक कथाहरु

 
 
 
 
 
Owain >

वेल्श

 
 
 
 
 
 
Bowen >

वेल्श (थर)

 
 
 
 
 
 
Owen >

वेल्श (थर)

 
 
 
 
 
 
Owens >

वेल्श (थर)

 
 
 
 
 
Owain >

Arthurian रोमान्स

 
 
 
 
 
Owen >

वेल्श

 
 
 
 
 
 
Owen >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Owena >

वेल्श

 
 
 
 
 
Yvain >

Arthurian रोमान्स

 
 
 
 
 
 
Ywain >

Arthurian रोमान्स

 
 
 
 
Uxío >

गलिसियन्

 
 
 
Evgeni >

बुल्गेरियन

 
 
 
Evgenij >

म्यासेडोनियन

 
 
 
Yevgeniy >

रूसी

 
 
 
 
Evgeni >

रूसी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Evgeniy >

रूसी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Evgeny >

रूसी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Genya >

रूसी (diminutival)

 
 
 
 
Jevgēņijs >

लातवियाई

 
 
 
 
Jevgeņijs >

लातवियाई

 
 
 
 
Yevgeni >

रूसी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Yevgeny >

रूसी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Zhenya >

रूसी (diminutival),

 
 
 
Yevhen >

युक्रेनी

 
 
 
 
Yevgen >

युक्रेनी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
Yevheniy >

युक्रेनी

नाम को पूर्ण रूख Lagina, तरिका 2

Ge + Ergon >

प्राचीन ग्रीकप्राचीन ग्रीक (तत्व)(तत्व)

 
 
Georgios >

प्राचीन ग्रीक (using तत्व)

 
 
 
Geevarghese >

मलयालम

 
 
 
 
Varghese >

मलयालम (छोटो फारम)

 
 
 
Georgei >

मध्ययुगीन स्लाव भाषाहरु

 
 
 
 
Đorđe >

सर्बियन

 
 
 
 
 
Djordje >

सर्बियन (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Đurađ >

सर्बियन

 
 
 
 
 
Djuradj >

सर्बियन (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
 
Đurađa >

सर्बियन

 
 
 
 
 
 
Djuradja >

सर्बियन (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Đurađ >

क्रोएसियाली (Archaic)

 
 
 
 
 
Đurađa >

क्रोएसियाली (Archaic)

 
 
 
 
 
Đurđa >

क्रोएसियाली

 
 
 
 
 
 
Đurđica >

क्रोएसियाली (diminutival)

 
 
 
 
Đuro >

क्रोएसियाली

 
 
 
 
Đuro >

सर्बियन

 
 
 
 
 
Djuro >

सर्बियन (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Georgi >

बुल्गेरियन

 
 
 
 
 
Georgiev >

बुल्गेरियन (थर)

 
 
 
 
 
Gergana >

बुल्गेरियन

 
 
 
 
Georgiy >

रूसी

 
 
 
 
 
Georgy >

रूसी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
 
Yegor >

रूसी

 
 
 
 
Gjorgji >

म्यासेडोनियन

 
 
 
 
 
Gorgi >

म्यासेडोनियन (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Juraj >

क्रोएसियाली

 
 
 
 
 
विधिवत >

क्रोएसियाली (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Jurić >

क्रोएसियाली (थर)

 
 
 
 
 
Jurica >

क्रोएसियाली (diminutival)

 
 
 
 
 
Juro >

क्रोएसियाली (छोटो फारम)

 
 
 
 
Yuriy >

रूसी

 
 
 
 
 
Iuri >

जोरजियन

 
 
 
 
 
Joeri >

डच

 
 
 
 
 
Yura >

रूसी (diminutival)

 
 
 
 
 
Yuri >

रूसी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Yuriy >

युक्रेनी

 
 
 
 
 
Yura >

युक्रेनी (diminutival)

 
 
 
 
 
Yuri >

युक्रेनी (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
Georgios >

ग्रीक

 
 
 
 
Georgia >

ग्रीक

 
 
 
Georgius >

प्राचीन ग्रीक (ल्याटिनized)

 
 
 
 
Deòrsa >

स्कटिश

 
 
 
 
Georg >

जर्मन

 
 
 
 
 
Georgina >

जर्मन

 
 
 
 
 
Jörg >

जर्मन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Jockel >

जर्मन (diminutival)

 
 
 
 
Georg >

स्विडिश

 
 
 
 
Georg >

नर्वेजियन

 
 
 
 
Georg >

डेनिस

 
 
 
 
Georg >

आइसल्यान्डिक

 
 
 
 
Georg >

इस्टोनियाली

 
 
 
 
जर्ज >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
Geordie >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
जर्ज >

अंग्रेजी (थर)

 
 
 
 
 
Georgeson >

अंग्रेजी (थर)

 
 
 
 
 
Georgia >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Georgie >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Jorja >

अंग्रेजी (Modern)

 
 
 
 
 
Georgiana >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Georgeanna >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
Georgie >

अंग्रेजी (diminutival),

 
 
 
 
 
Georgina >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Gina >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
 
Geena को >

अंग्रेजी (दुर्लभ)

 
 
 
 
 
 
 
Gena >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Lagina >

अफ्रिकन अमेरिकन (दुर्लभ) (विस्तार)

 
 
 
 
Georges >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
Georgette >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
Georgine >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
 
Georgene >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Gigi >

फ्रान्सेली (diminutival)

 
 
 
 
 
Sjors >

डच

 
 
 
 
Georgijs >

लातवियाई

 
 
 
 
Georgina >

डच

 
 
 
 
Georgina >

स्पेनी

 
 
 
 
Georgo >

एस्पेरान्तो

 
 
 
 
Georgs >

लातवियाई

 
 
 
 
Gheorghe >

रोमानियाली

 
 
 
 
 
जर्ज >

रोमानियाली

 
 
 
 
 
 
Georgeta >

रोमानियाली

 
 
 
 
जियोर्जियो >

इटालियन

 
 
 
 
 
Giorgia >

इटालियन

 
 
 
 
 
 
Giorgina >

इटालियन (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Gina >

इटालियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Giorgino >

इटालियन (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Gino >

इटालियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
Gorka >

बास्क

 
 
 
 
György >

HUNGARIAn

 
 
 
 
 
Györgyi >

HUNGARIAn

 
 
 
 
 
 
Györgyike >

HUNGARIAn (diminutival)

 
 
 
 
 
Gyuri >

HUNGARIAn (diminutival)

 
 
 
 
Jerzy >

पोलिस

 
 
 
 
 
Jurek >

पोलिस (diminutival)

 
 
 
 
जिरी >

चेक

 
 
 
 
 
Jiřina >

चेक

 
 
 
 
Jordi >

Catalan

 
 
 
 
जर्ज >

स्पेनी

 
 
 
 
जर्ज >

पोर्चुगिज

 
 
 
 
 
Jorginho >

पोर्चुगिज (diminutival)

 
 
 
 
Joris >

डच

 
 
 
 
Joris >

फ्रिसियाई

 
 
 
 
Jory >

कार्निस

 
 
 
 
Juraj >

स्लोभाक

 
 
 
 
Jurgis >

लिथुआनियन

 
 
 
 
Jurian >

मध्ययुगीन निम्न जर्मन

 
 
 
 
 
Jürgen >

कम जर्मन

 
 
 
 
 
 
Jörgen >

स्विडिश

 
 
 
 
 
 
Jorgen >

डेनिस

 
 
 
 
 
 
 
Jørg >

डेनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
 
 
Yorick >

साहित्य

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yorick >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yorick >

डच

 
 
 
 
 
 
 
Jørgensen >

डेनिस (थर)

 
 
 
 
 
 
 
Jørn >

डेनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Jorgen >

नर्वेजियन

 
 
 
 
 
 
 
Jørg >

नर्वेजियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
 
Jørn >

नर्वेजियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Jurgen >

डच

 
 
 
 
 
 
Jyri >

फिनिस

 
 
 
 
 
 
Jyrki >

फिनिस

 
 
 
 
 
Jurriaan >

डच

 
 
 
 
 
Örjan >

स्विडिश

 
 
 
 
 
 
Göran >

स्विडिश

 
 
 
 
 
 
 
Jöran >

स्विडिश

 
 
 
 
 
Ørjan >

नर्वेजियन

 
 
 
 
 
 
Gøran >

नर्वेजियन

 
 
 
 
 
Yrian >

मध्ययुगीन स्कैंडिनेवियाई

 
 
 
 
 
 
Yrjänä >

फिनिस

 
 
 
 
 
 
 
Yrjö >

फिनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
Jurij >

स्लोवेनियाई

 
 
 
 
 
विधिवत >

स्लोवेनियाई (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Jurica >

स्लोवेनियाई (diminutival)

 
 
 
 
Jurij >

सोर्बिअन

 
 
 
 
Juris >

लातवियाई

 
 
 
 
Seoirse >

आइरिस

 
 
 
 
Seòras >

स्कटिश

 
 
 
 
Siôr >

वेल्श

 
 
 
 
Siors >

वेल्श

 
 
 
 
Siorus >

वेल्श

 
 
 
 
Xurxo >

गलिसियन्

 
 
 
Gevorg >

आर्मेनियाली

 
 
 
 
Kevork >

आर्मेनियाली (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
Giorgi >

जोरजियन

 
 
 
 
Goga >

जोरजियन (diminutival)

 
 
 
Giorgos >

ग्रीक

 
 
 
 
Yiorgos >

ग्रीक (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Yorgos >

ग्रीक (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
Gjergj >

अल्बेनियन्

नाम को पूर्ण रूख Lagina, तरिका 3

Regina >

लेट रोमन

 
 
Rayna >

बुल्गेरियन

 
 
 
Raina >

बुल्गेरियन (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
Raya >

बुल्गेरियन (diminutival)

 
 
Regina >

अंग्रेजी

 
 
 
Gina >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
Geena को >

अंग्रेजी (दुर्लभ)

 
 
 
 
Gena >

अंग्रेजी

 
 
 
 
Lagina >

अफ्रिकन अमेरिकन (दुर्लभ) (विस्तार)

 
 
 
मा >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
Regana >

अंग्रेजी (दुर्लभ) (ध्वनि प्रभावित)

 
 
 
Regena >

अंग्रेजी

 
 
Regina >

जर्मन

 
 
 
मा >

जर्मन (छोटो फारम)

 
 
Regina >

इटालियन

 
 
 
Gina >

इटालियन (छोटो फारम)

 
 
Regina >

स्पेनी

 
 
Regina >

पोर्चुगिज

 
 
Regina >

लिथुआनियन

 
 
Regina >

पोलिस

 
 
Regina >

चेक

 
 
Regina >

HUNGARIAn

 
 
Regina >

स्विडिश

 
 
 
Gina >

स्विडिश (छोटो फारम)

 
 
 
मा >

स्विडिश (छोटो फारम)

 
 
Regina >

नर्वेजियन

 
 
 
Gina >

नर्वेजियन (छोटो फारम)

 
 
 
मा >

नर्वेजियन (छोटो फारम)

 
 
Regina >

डेनिस

 
 
 
Gina >

डेनिस (छोटो फारम)