विश्लेषण  वा    भाषा:

Angelica नाम को मूल

नाम Angelica को मूल। नाम जर्ज विभिन्न देशहरूमा र Angelica को मूल को इतिहास।

नाम को मूल Angelica

Angelos >

प्राचीन ग्रीक (शब्द)

Angelica >

लेट रोमन (शब्द)

नाम को पूर्ण रूख Angelica

Angelos >

प्राचीन ग्रीक (शब्द)

 
 
Angelica >

लेट रोमन (शब्द)

 
 
 
Angelica >

साहित्य

 
 
 
 
Angélica >

स्पेनी

 
 
 
 
Angélica >

पोर्चुगिज

 
 
 
 
Angelica >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
Anjelica >

अंग्रेजी (Modern)

 
 
 
 
Angelica >

इटालियन

 
 
 
 
Angelica >

रोमानियाली

 
 
 
 
Angelika >

जर्मन

 
 
 
 
Angelika >

पोलिस

 
 
 
 
 
Andżelika >

पोलिस

 
 
 
 
Angelika >

स्लोभाक

 
 
 
 
Angelika >

चेक

 
 
 
 
Angeliki >

ग्रीक

 
 
 
 
 
Kiki >

ग्रीक (diminutival)

 
 
 
 
Angélique >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
Angelique >

डच

 
 
 
 
 
 
Lieke >

डच (diminutival)

 
 
 
 
Angyalka >

HUNGARIAn

 
 
Angelus >

प्राचीन रोमन (शब्द)

 
 
Angelus >

लेट रोमन

 
 
 
Aingeru >

बास्क

 
 
 
Anděl >

चेक

 
 
 
Anđelko >

क्रोएसियाली

 
 
 
Anđelo >

क्रोएसियाली

 
 
 
 
 
 
 
Angelino >

स्पेनी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
स्वर्गदूतले >

अंग्रेजी

 
 
 
 
Angelle >

अंग्रेजी (दुर्लभ)

 
 
 
स्वर्गदूतले >

बुल्गेरियन

 
 
 
 
Angelov >

बुल्गेरियन (थर)

 
 
 
स्वर्गदूतले >

म्यासेडोनियन

 
 
 
 
Angelov >

म्यासेडोनियन (थर)

 
 
 
 
Angjelko >

म्यासेडोनियन (diminutival)

 
 
 
Angela >

लेट रोमन

 
 
 
 
Aingeal >

आइरिस

 
 
 
 
Anđela >

क्रोएसियाली

 
 
 
 
 
Anđa >

क्रोएसियाली (diminutival)

 
 
 
 
Anđela >

सर्बियन

 
 
 
 
 
Anđa >

सर्बियन (diminutival)

 
 
 
 
 
Andjela >

सर्बियन (भेद ट्रान्सक्रिप्सन)

 
 
 
 
Anděla >

चेक

 
 
 
 
Anđelka >

क्रोएसियाली

 
 
 
 
Ángela >

स्पेनी

 
 
 
 
 
Angelita >

स्पेनी (diminutival)

 
 
 
 
एंजेला >

पोर्चुगिज

 
 
 
 
एंजेला >

HUNGARIAn

 
 
 
 
Angela >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
Angelia >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
Angie >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
Angela >

इटालियन

 
 
 
 
 
Angelina >

इटालियन (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Angelina >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Lina >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Angelina >

रूसी

 
 
 
 
 
 
Angelina >

जर्मन

 
 
 
 
 
 
Angelina >

डच

 
 
 
 
 
 
Angelina >

पोलिस

 
 
 
 
 
 
Angelina >

स्पेनी

 
 
 
 
 
 
Angelina >

म्यासेडोनियन

 
 
 
 
 
 
Lina >

इटालियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
Angela >

जर्मन

 
 
 
 
Angela >

डच

 
 
 
 
 
Angelien >

डच (diminutival)

 
 
 
 
Angela >

रोमानियाली

 
 
 
 
Angela >

स्लोवेनियाई

 
 
 
 
Angela >

स्लोभाक

 
 
 
 
Angela >

रूसी

 
 
 
 
Angela >

म्यासेडोनियन

 
 
 
 
Angèle >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
Angeline >

फ्रान्सेली (diminutival)

 
 
 
 
Aniela >

पोलिस

 
 
 
 
 
Anielka >

पोलिस (diminutival)

 
 
 
 
Anzhela >

रूसी

 
 
 
 
 
Anzhelina >

रूसी (diminutival)

 
 
 
एन्जेलो >

इटालियन

 
 
 
 
Angelino >

इटालियन (diminutival)

 
 
 
 
Angioli >

इटालियन (थर)

 
 
 
 
Angiolo >

इटालियन

 
 
 
 
D'एन्जेलो >

इटालियन (थर)

 
 
 
 
Deangelo >

अफ्रिकन अमेरिकन (विस्तार)

 
 
 
Angelos >

ग्रीक

 
 
 
Anghel >

रोमानियाली

 
 
 
 
Anghelescu >

रोमानियाली (थर)

 
 
 
Anxo >

गलिसियन्

 
 
Engel >

जर्मन (शब्द)

 
 
 
Anshel >

यिद्दिस

 
 
 
 
Amsel >

यहूदी (थर)

 
 
 
Engel >

जर्मन (दुर्लभ)

तपाईंको नाम र थर विश्लेषण। यसलाई निःशुल्क छ!

वा
तिम्रो नाम:
तपाईंको थर:
विश्लेषण प्राप्त

पहिलो नाम बारेमा थप Angelica

Angelica नाम को अर्थ

Angelica अर्थ के हो? नाम Angelica को अर्थ।

 

Angelica पहिलो नाम को मूल

जहाँ नाम Angelica देखि आयो? नाम Angelica को मूल।

 

Angelica नाम परिभाषा

अन्य भाषाहरू, हिज्जे र उच्चारण भिन्न, नाम को महिला र पुरुष भिन्न यो नाम Angelica।

 

जन अन्य Angelica

सिक्न कसरी नाम Angelica अर्को देशमा अर्को भाषामा नाम पारस्परिक रहेको छ।

 

कसरी उच्चारण Angelica

तपाईं कसरी उच्चारण Angelica? उच्चारण गर्न विभिन्न तरिका Angelica। को उच्चारण Angelica

 

Angelica थर अनुकूलता

Angelica अनुकूलता थर संग परीक्षण।

 

Angelica अन्य नाम अनुकूलता

Angelica अनुकूलता अन्य नाम संग परीक्षण।

 

नाम थर सूची Angelica

नाम थर सूची Angelica